søndag 22. april 2018

Ein skatt i fjøra mellom mykje...

...boss, ja fjøra er full av boss, men ein  skatt har sikkert også vorte funnen og eg fann veffal ein!
Om nokon klare å tyde denne flaskeposten eller veit kven som har sendt den så gi meg gjerne ei tilbakemelding!!...

I går laurdag var den store ryddedagen der vi på dugnad skulle prøve å fjerne alt som ikkje høyre til langs fjøra.
Eg hadde veldig lyst å bidra, men måtte ta alt av hundestell først. Stod opp klokka seks å starta med lufting, mating og vasking med valpane. Etter frukost fikk eg ein tur på fjellet og var nede før 10 så var det å få ut valpa så ein tur nedi fjøra. 


 Det er på ein måte godt vi ikkje ser kor mykje vi forsøppla denne naturskatten...Samtidig er det greit å sette fokus på det innimellom (gjerne oftere) slik at vi kan klare å stoppe det!?...
Eg skulle berre gå oppi graset her litt og høyre det knasa litt under meg og det kunne ikkje berre vere tørka tang...
Måtte berre filme slik eg kan vise korleis det ser ut nokre plassa...

Når eg starta noko går eg inn for å gjere ein innsats og det kjente eg i går kveld og natt...dagen har ikkje vore så bra så langt i dag heller, men prøve å gå opp på fjellet snart så blir kanskje forma eller veffal energien betre :)

Eg fann mykje dritt som ikkje høyre heime der, og når "vaksne" folk klare å drikke så synes eg det er greit dei klare å ta med avfallet heim eller til næraste bossdunk også! Skal tru om alle dei som hive frå seg mengde med boss om det er nokon av dei som klaga sin naud over hundeeigerar som ikkje tek opp etter seg?? For å unnskylde dei som ikkje plukka opp (lika ikkje å gjere det asså!) så rotna veffal dritten ganske så kjapt i motsetning til alt det avfalle vi plukka i går...
 Utrulige mengde som vart samla inn i går...
Eg er nok i overkant sta...Så kven trur du vann over plasten her, eg eller tornekrattet som passa på det!? Jepp, det var eg og eg kan ikkje sei det var behagelig på ein anna måte enn at eg fikk vekk bosset...her hadde det gjort seg om eg hadde med ei rive eller noko liknande ;) 

Ikkje for å snakke om alle som står i ferjekøa å tek seg ein røyk på utsida av bilen - det var utidig mange sneipa som låg langs ferjekø strekninga!...
Uansett kven og kva det er så er mengda så stor at vi alle må gå i oss sjølve for å bli betre på avfallshandering.
Vi har no satt fokus på FNs bærekraftsmål 14
Legge ved dei tre første punkta her som eg meina er satt for lite fokus på av Sula Kommune med take på korleis dei vil handtere kloakkavløpet sitt...No sa eg litt meir i den saka noko eg sa eg ikkje skulle!!... 
Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer

14.2 Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive

14.3 Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig samarbeid på alle nivåer
Eg skulle så gjerne vore på vandringa i går kveld, men det klarte eg ikkje og var i seng før barna...
Veldig kjekt å sjå at det var ein del som var ute å rydda i går...så utrulig kjekt å sjå når nokon kosa seg stort i fjøra med litt grilling i ryddepausa!!
Håpe alle er litt meir betenkt før dei hive frå seg plast og anna dritt ute i naturen...
Ha ein naturlig og rein dag...
Klem -Anja-

mandag 16. april 2018

Fôrvert...

Om vi skal få drive det avlsarbeidet vi ønska...bevaring av våre linjer, få fram funksjonnelle, friske, sunne og herlige familiehundar er vi avhengig av samarbeid. Eg planlegg kombinasjonar for å forhåpentligvis tilføre rasen gode indvid, og derfor er det uaktuelt å legge så mykje arbeid i å få/og ha eit kull utan å ha igjen sjølv.
Å ha eit kull "berre for å ha eit kull" er derfor ikkje aktuelt...Det må vere ein kombinasjon som eg ønskja å behalde frå og som eg kan jobbe vidare med i åra som kjem.
For å kunne ha kombinasjonar er vi avhengig av å kunne samarbeide om deleie eller forvertsavtale for det er ikkje mulig å kunne ha alle hundar heime då det krev for mykje til at vi skal kunne gi kvar hund det den treng.
Om det er interessant finn du ut meir om informasjonen her på bloggen og sjølvsagt på heimesida vår!!...

Men, ein forvert det er ikkje berre "å få ein gratis hund" det følge forpliktelsar til det slik det gjer om du kjøpe og eig hunden sjølv, men det er klart at det krevst ekstra fordi du MÅ ha kontakt med oppdrettar og eigar og følge dei retningslinjer vi set. Vi er ganske så fleksibel på det meste og kan ta litt sjølv om forvertsskapet fungera!! Vi har ikkje nytta så mykje av dei vi har satt ut forutan Nora der vi har hatt eit fantastisk forhald til husfolket henna som vi set umåtelig stor pris på!!...

Vi forventa at hundane blir teke godt vare på, men også at de følgje linjene vi har satt og ikkje minst set de inn i den permen som er sendt med. Samtidig vil vi påpeike at hunden skal vere i fysisk bra form til eikvar tid...ikkje minst forventa vi at de underretta litt korleis det går og skal de teste nye ting så rådfør de gjerne med oss før det blir gjort.
No skriv eg slik at det høyrast ut som eg er "ekstrem" men vil berre understreke at å få ein hund på fôr ikkje er ein gratis hund som du kan forvalte akkurat slik du vil.
Vi forventa at den går på eit godt for og at de tek godt vare på den.
Ingen ulempe at du har erfaring med hund og gjerne ønska å aktivisere den i ei eller anna grein innan hundesporten.

Etter vi no har skremd dei fleste vil vi gjerne finne ein ny forvert til ei av dei herlige jentene vi har i valpekassa no!!..........vi krev ikkje at du stille på utstilling for det vil Anja svært gjerne gjer ;) men at du gir ho ein god heim der du har forståelse for godt hundehald og ikkje minst kva som ligg av tanka bak det vi gjer.
Har du lyst på eit samarbeid med oss så ta gjerne kontakt!!
Så håpa vi at den rette for oss dukka opp :)

Vi ser etter ein fôrvert og det er ikkje så dumt om du har erfaring av dette tidligere eller at du har drevet aktivt med hund!...

Om du kjende deg igjen i delar av teksten er det ikkje s rart, for det var omtrent slik eg skreiv då eg skulle setje Saga ut på fôr...klarte ikkje det og ho vart buande her. Men, no MÅ eg pøve å få ut denne valpen om ikkje vert her for mange heime.

Ha ein fin fin dag!!
Klem -Anja-

Kvifor må...

...to fjordar setjast opp mot kvarandre!?...


Før helga måtte eg sende eit magasukk til ordføraren og teknisk sjef...
Eg har nok ikkje sagt alt i denne saka, men eg tenke det er nok no. Dei fleste veit nok at eg er litt gal, men det er ein balanse mellom "normal galskap" og GAL. I fare for at det skal bikke så trur eg at eg gir meg til nokon eventuelt vil høyre på det eg sei.
Invitasjon om tur og diskusjon er sendt til ordførar og teknisk sjef så blir eg steike glad om dei kan setje av litt tid...

Mulig denne saka er tapt allerei før den er behandla i kommunestyret, men då kan det vere eit teikn på at eg skal fortsette eventyret mitt ein annan plass...Frankrike, England kanskje!??
Om eg ikkje lenger kan bu her ved fjorden kan det vere eit freistande alternativ...

 Borugundfjorden sett frå Sulafjellet...
 Storfjorden sett frå Leirvågfjellet...


Hei!!


Kvifor må to fjordar setjast opp mot kvarandre når vi ligge rett ved det store og mektige havet!???
Eg synest det er leit å måtte sjå å høyre det så mange klare å sei, og at de politikera og i teknisk ikkje ser for dåkke at det er ut i havet som er det einaste fornuftige i denne saka!!

Eg ser også i Sunnmørsposten at de står oppe på Dovane å diskutera. Då vil eg berre fortelje at det som har vore sagt er at de skal gå tilbake til den gamle kloakkrammeplanen - å den sei ruste opp anlegget i Langevåg og få eit nytt på indre.
Indre er så mangt, og det mest logiske er at de då tenke plassering der målingar har vore gjort. Då sleppe de mellom anna å tenke på å øydelegge forhalda inne i valen...å det er trass alt lengre ut.
Men, eg er redd det er gått prestisje i denne saka slik at de SKAL ha gjennomslag for det de sjølv har sagt for å vise kvar makta ligge?? Mulig eg tek feil, men det er det eg sit igjen med når eg tenke alt for og imot.

Eg ber dykk tenke de godt om og ikkje gjer ein slik stor feil rett ved opninga til Hjørundfjorden!!
Sula auka i tilflytting og dette vil berre fortsette...Storfjorden vil ikkje tåle belastninga om 10-20 år og de kan ikkje pålegge folket å betale for oppgradering/nytt anlegg allereie då. 

Om de legge den gamle rammeplanen til sides må eg informere de om underskriftene eg leverte i 2016. 
Det er mange grunna til at de ikkje kan legge eit slikt anlegg på Dåvane og eg ber de inderleg om å høyre på oss som får dette tredd ned over hovudet...
Vi har mange omsyn å ta, men å få ein heil del sjuke menneske det er ikkje ein forsvarleg måte å drive ei kommune på.
Samtidig til kostnadar knytt til anlegget (ikkje gløym at eit anlegg på Sunde er meir kostbart å drifte enn eit på indre og eit på ytre) så er det heilt klart snakk om kompensasjonar for verditap på eigedomar, og her er langt fleire enn dei på Kvasnes.

Eg har eit sterkt ønske å få dette vekk frå Storfjorden og det trur eg de har skjønt. Forbi Sandvika er det fortsatt muligheiter for det...vi kan godt å ein tur ut så kan eg vise at der er eit "hav" av plass og så kan de prøve å forklare meg ein veldig god grunn til at det ikkje går? Dette på grunn av at dei gunnane de har kome med tidligare er alt for dårlig - beklaga å sei det.
Eg veit at når det kun blir Sula så er utsleppet mindre og de vil søkje om lettare reinsing, og dermed er det enda ein grunn til å få det lenger vest på øya og ut i havet.
Kanskje de kan prøve å finne ei god løysing på det sjølve så sleppe de å føye de etter innbyggjarane og vise at det er de som har "makta". No er eg litt krass og eg beklaga det...men eg kan ikkje sjå på at dette kjem ut i fjorden!

Eg var engasjert før, men eg kjenne at engasjementet blir litt større innimellom.
Når vi ser alle miljøsyndene med tanke på plast er det veldig dumt i 2018 å starte bygginga av kloakkanlegg som går i ein fjord rett ved ope hav. 
Etter at eg vart ramma av ein kraftig infeksjon i fjor sommar så har eg verkeleg sett kva virking antibiotika har...og eg er veldig betenkt på at vi skal sleppe ut antibiotika, bakteriar, kjemikaliar etc i fjorden. Eg veit kva som går ut i dag, og det vil bli betre med tanke på det faste, men det her er ikkje godt nok. 
Ver så snill sett saman hovuda, ver kreative og kom med ei betre løysing for fjorden og sjølvsagt naboar...

Om de til sjuande og sist ikkje klare å få det heilt vest...så er alt betre så langt ut de kan få det, Høghaugen (der folk vil selje), Eikrem eller Sulesund.
Eg skjøna heller ikkje kvifor vi ikkje kan ha eit anlegg i Langevåg/Fiskarstrand med røyr heilt ut i Breisundet der det i dag er industri frå før??

Eg håpa så inderleg på ei grei avklaring i denne saka…
Beklaga maset og engasjementet, men dette er utrulig viktig i dag, men ikkje minst med tanke på framtida.

God helg!!
-Anja-

torsdag 12. april 2018

Spåmann!?


Når ein fagmann skal uttale seg på måtar som å tru og magefølelsen så tenkjer eg at han heller kunne starta som spåmann i staden for å titulere seg som ein fagmann…Eg skal ikkje trekke konklusjonar, men no sei eg det for første gang høgt – Eg veit han heite Molvær, men det er det mange som gjer i Langvåg. No begynne eg sterkt å lure på om det kan vere ei tilknytning, vennskap eller familieband mellom han og eventuelt til dei som har område/disponera områder ut forbi Sandvika eller rundt området på Molvær??
Dette er magisk og trolsk...å eg er så betatt av naturen vi omgir oss av at det sikkert er på grensa til galskap, men som det meste med meg er det «normal galskap» eg omgir meg med...
Sjølv om eg tenkjer at dette er det, så har eg lita tru på spådommane til Mr. Molvær...


Ein i teknisk som sa så eg høyrde til ei som bur på Kvasnes «å demonstrere på denne måten er berre å bite seg sjølv i halen». Korleis blir det no for dei i teknisk med all pengebruken på Kvasnes som kunne vore brukt på å undersøke for å få dette anlegget vest på øya og ut mot havet??
Det er faktisk det som er det beste for naturen vår, vi alle som bur her og dei som kjem etter oss!

Eg veit ikkje kor mange gongar eg skal skrive dette, men no er det på tide de opa augene for vi kan ikkje få dette inn i fjorden!!
Greitt det blir mindre mengde, men det er inga grun til å føre dritten i ein fjord framføre å få det ut mot havet……….

No skal det bli spennande å sjå om all motstand mot kloakkanlegg på indre stilna eller om det fortsatt helde seg oppe??

Gang på gang vert eg overraska over folk som hive seg inn utan tanke for fjorden, men kun for eiga vinnings skuld!! Får penge for tomte eller veg til eigne tomte…Andre sjølvsagt redd for å kunne miste omsetning pga dei negative konsekvensane av å ha det til nabo.
Eg respektera at vi har ulike synspunkt…men det er lov å ha litt omsyn til naturen og ikkje kun tenkje på seg sjølv ;)

Ja, det er flott for Stodfjorden å sleppe så stor mengde, men dette er ikkje eit alternativ eg kan leve godt med!!
At politikarar kan uttale seg slik dei gjer skremme meg!...Kvifor senke kvaliteten på ein fjord for å redde ein annan??
Men, det at ein frå Langevåg (trur eg, men er ikkje sikker) faktisk skriv at dette må ut mot havet blir eg mållaus av, og det skal det jaggu ein del til før eg blir…Sende eit stort takk og bukk til Bendik Havnegjerde som faktisk er ein av få i denne kommuna som har klare auge!!
Skulle ønske det ar fleire her i kommuna som kunne tenke på vår vakre natur framføre seg sjølv!!

Eg må sjølvsagt sei meg einig med min kjære far: «Nok ein grunn for å få kloakken mot ope hav. Det er omsynet til fjorden som er det viktige – ikkje om anlegget kjem på Sunde eller Kvasneset».

Eg ser verkeleg fram til den dagen vi starta bygginga av dette anlegget som eg håpe og trur kjem vest på øya for då skal de sleppe å lese om dette tullet her igjen...Håpa eg ;) 
Ha ein solrik dag!!
Klem -Anja-

torsdag 5. april 2018

Puppies available...

 I`m in love with these black treasures ♥

Again, I made a combination after one son of "Ryan" the lovely dog C.I.E. SEU(u)CH NOUCH SEVCH KBHV-09 EUW-10-11 WW-10 Caci`s A Boy Like Daddy - He only got one litter and this is the second litter I have with one of his son`s!! This dog have never left my head since I saw him in Denmark in 2009. I wanted to use him but I didn`t made that so thats why it`s so nice to could use his ofsprings.

In addition, this is the first planned litter after our "Rebus ofspring" -  WW-14 DKV-14 JEUW-13 SEU(U)CH NOUCH C.I.E. Caci`s Hit The Road Jack, which gave us a wonderful litter! From the litter after "Rebus" and "Nora" we have "Bobby" and "Keesha" at home and they are two lovely dogs.

We have been looking forward to this combination and hope that this can bring good representatives of this great breed!!
I always want to find dogs that are good match and hopefully get a similar litter where health, mentality, exterior and work go hand in hand...

The puppies pedigree...
VDHCH Silkmann`s castle No One`s Better No 5 

SE VCH SEU(u)CH EUW-10 C.I.E. NOUCH KBHV-09 VV-10 Caci`s A Boy Like Daddy  
SE U(U)CH Caci's Black Shadow
Caci's Why Should I Work
VDH CH Elding`s Fire No.8 Of Silkmann`s Castle 
DK UCH Black Amandas Gambler Man 
 A Number Thirteen Of Silkmann`s Castle
 
Kvasneset`s In Case Of Christmas 


SEU(U)CH JEUW-13 WW-14 Caci`s Hit The Road Jack 

IE CH GB CH Clandrift Dark Legend 
SE U(U)CH JWW-08 Caci's Strip and Tease 

Kvasneset`s Himmelske Honoria (res. CC)
SEU(U)H VWW-14Boppalooza Jungman Jansson
Kvasneset's Frøken Lisa (CC) 


"Blossi" is an incredibly wonderful dog in every way, teachable, and absolutely no problems with other dogs.
He is responsive and good at practical hunting. Lovely dog to work out with and not least one dog the children find it easy to handle.
It`s no problem for our son at 10 years to take him on a mountain trip alone.
(This is not something I recommend others to do without knowing both dog and boy very well)
From show he got results: VDHCH
From trial: 2. pize

Keesha has not been shown at many exhibitions but has one CC...

"Keesha" is an exceptionally lovely dog who loves her mum above all!
Yes, it can almost be too much, not for mum herself, but the other two-legged in the house had probably seen it had been nice if it was toned a bit...
She has a good exterior with retriever properties only used in training here at home. She is very quiet and has a nice on-off switch.
Keesha`s mum has given us three wonderful litters where we are very pleased with both mentality, exterior and health as far as we can see for now...
Show results: CC

Now when I've had "Blossi" for a couple of months and have become so familiar with him, it's very nice to see that these two complement each other so well!... 

I`m really looking forward to see this puppis grow up and hope and think we will find a good home for them all. We still have two puppies available so pleace contact me if you are intersting.

If you are interested in this combination, or just want to ask about the combination, feel free to contact us by email or phone !! :)

Email anja@kvasneset.com
Phone: +47 900 18 619


-Anja-

tirsdag 3. april 2018

Skitur, valpefødsel eller aprilsnarr!?

Ein heilt fersk og ny skatt er komen til verda...han er ute men fortsatt beskytta i posen med bandkontakt med sin mamma...

Påskeaften gjekk eg til sengs på "hundestua" som vanleg men no med døra til kjøkkenet open då Keesha og henna valpa er flytta dit for at Berta skal få sine valpa ved senga mi.
Døra stod open slik at eg hadde kontakt med Keesha...ho låg sjølvsagt nedfor senga mi når ho ikkje var i valpebingen.
Berta vekte meg så og sei med ein gang eg fell i djup søvn, no ville ho ut så eg merka meg at ho var meir uroleg så då var blokkinga på gang.
Ho grov i "kassa" si gjennom natta og vi var ute fleire ganga. Keesha hjalp ho med gravinga, men eg sa at ho trengte ikkje å vere der så då hoppa ho i senga til meg. Så for at Berta skulle få styre sitt så fikk Keesha ligge å varme meg ettersom eg blir litt kald når eg er trøtt...
Ut på morrakvisten roa Berta seg, men eg kunne ikkje sove då så første påskedagsmorgon er vel fin til kakebaking, og mi første Ingefærkake vart ein realitet :)
Eg og Katja skulle ut på skitur medan guttane skulle passe dei firbeinte. Men, eg gjekk å passa på Berta heile morgonen for ho var så rolig, men ho gjekk heile tida ut på hunderommet som er ved sidan hundestua opna eit bur å la seg inn. Eg heiv på meg ulla for Berta var så rolig...Så gjekk eg inn for å få ho ut av buret igjen og då såg eg det var vått. "Blir ikkje skitur for her har vatnet gått!" Så ser dei på kvarandre og glise, jada 1. april...Eg fikk med meg Berta inn på rommet og i det kom første brune valpen. "Då kom første valpen!" sa eg - hahahaha 1. april!! Fikk eg til svar...
 Naturens under...
Det er så vakkert at eg har problem med å sleppa auga frå dei...

"Første april meg her og første april meg der" - så gjekk Berta i valpebingen til Keesha og Keesha slikka valpen...litt om koordinering så fikk eg rett tispe på rett stad og moro kunne for alvor starte. 
Eg som skulle på skitur for å hente energi vart liggande i valpekassa å ta imot valpane, det gir også energi! Men sjølvsagt litt feilbelastning som eg slite litt med no, men som vanlig er det vel verdt det!! 
Katja lurte på om eg verkeleg måtte ligge i alt blodet? Men slik er det for ei stund så ser det ut som ei krigssone ;)
Fødselen gjekk fint og ho er utrulig flink med valpane...
Alle så jamn og fin i størrelsen, og ligge så harmonisk, rolige og fornøgd i valpekassa...

Keesha var sååå nysgjerrig under fødselen...Ho stod slik i lengre tid!! Etter eg sågg det gjekk greit med valpen som de ser Berta helde på med kom eg på at eg måtte filme ho litt...


Stamtavla til valpane og trykk på bildet for å få det større...

Ei herlig tid og eg krysse fingre for at alt går fint framover med alle saman ♥♥♥
Klem -Anja-

Han må berre bli...

Bobby 7 veker og 2 år...
...Eg la ut eit innlegg om å sette Bobbyèn min ut på for, og mange har spurt korleis det har gått med den avgjerda. Men, eg må berre innrømme at tanken på det vart for tøft.
Eg er så heldig at eg har hundevenner og forvertar som har sagt dei kan hjelpe med avlastning når det blir nødvendig så då håpa eg at ting skal gå greit.
Utrulig godt å ha folk rundt seg som vil låne ein hund eller kanskje to. 
Bobby på utstilling 2 1/2 år gammal....
 Dette er bildet av den dagen då han kom springande mot meg i det eg synge "bobby McGee" og dermed berre vart det slik at han skulle vere igjen med meg som min Bobby...
Herligste Bobbyen på Leirvågfjellet mars 2018 - 3 år og 3 mnd...

Det er fleire som har spurt og eg har sagt at det er berre å sei frå om de får lyst å låne ein hund på tur, ein dag eller lengre...
Så om ikkje noko heilt spesielt skulle skje så blir alle mine kjære firbeinte til vanleg her heime og på utlån innimellom når folk ønska det ♥♥♥
Klem -Anja-

fredag 30. mars 2018

Jakta på påskeegget 2018

Etter jakta tok eg kaffikoppen og belønninga mi ute i sola...

Vi bruka som egel å ha litt forskjellige måta å jakte på påskeegget...i år vart det ein ny vri. Begge barna mått "ut", Timmen hadde ein kompis på besøk og fattern også måtte vere ilag han gjekk å gliste å sa kor galen eg var, og vakje eg galen så var eg kreativ.

Eg sat meg ned i dag tidlig å skulle lage til, men så vart fristelsen for ein fjelltur for stor. Fjellet først, så dusjen og etter det litt mat og pønske ut kva dei skulle gjere.
Eg og Bobbyen på gofjellet...Med verdas vakraste fjord Hjørundfjorden bak..
Her har eg lagt ut diverse ledetrådar...

Etter eg var ferdig ropte eg dei inn på kjøkkenet...fortalde at dei skulle gå ilag og kun jakte etter den dei hadde fått beskjed om på lappen. Først skulle dei få leite over heile kjøkkenet og det tok litt tid sjølv kor enkelt eg synest eg hadde lagt den - heilt opent til i vindaugskarmen.


1. Good Langfredag!
Tenke vi skal jobbe litt for årets påskeegg :) Ta deg ein sjåom på stovebordet først...


Under ei skål på lysbrettet på stovebordet...
2. Ditta var for easy peasy...
Men dåkke vil kanskje bli litt varmare?... Tenke dåkke kan gi fiskane litt mat...I boksa til fiskematen...
3. Har vi mange lysbrett i stua!?...
Mulig eg mista ein ledetråd til der?...
Kom aaaan opp med humøret å bli med på leiken!... :)


Under blomsterpotta på lysbrettet som står på kista...
4. Har eit påskeønske å det er at de rydda og "vaska" gangen! :)
Men, rekna med de vil bli ferdig med dette først, men mulig de finne ein lapp i alt rotet?...gangen er i skrivande stund rydda!


Under melketønna i gangen...
5. De skjønnaat det ikkje er så kjekt å ha sånt rot eller?...
Hadde mulig vore lettare å finne lappen om det var litt mindre uorden!?...Neste skulla vore på vaskerommet med bruksanvisning på klevask, men eg skal ikkje lage for dårleg stemning så ta dåkke ein tur i valpekassa...


Under teppet i valpekassa...
6. Det var no eg skulle sagt at de skulle ha vaska den, men slapp av det gjer eg etterpå :)
Kunne de ha spelt og sunge litt for meg!?...


Under lokket oppå tagentane på orgelet...
7. Eg synest det er for fint vêr til å sulle inne, la oss gå ut på verandaen å lage til uteplasen!?...

Sitte fast på utemøblane på verandaen...
8. Skal vi finne fram putene å sette oss her eller gå ut å gjer litt småtteri rundt huset?
Kanskje sjekke om vi har noko som kan plantast ut?


Lappen ligge på blostrane i posen ved inngangsdøra...
9. Jaggu var her ikkje nokre planta til :)
Men, det kan mamsen ta seg av, så kan de styre dåkka ting. Står traktoren greit!?...


Henge fast på traktoren...
10. Eg er nå litt rar, men tenkte kanskje Gråtassen burde fått seg eit namn...Kva med å kalle han for Gunnar?
Det var jo han som så gjerne ville at Tim skulle få den...neste plass de kan sjå er min beste plass i barndomssommaren!...

Ligge oppå storsteinen i Runnehagen...
11. Det var kanskje ikkje så lett!? Men om de høyre etter når eg fortelje ting frå "gamle dage" som de sei hadde de skjønt at min favorittstad om sommaren vår den lune og gode Runnehagen 
Neste får vi gå til den "nye" hagen...Nokre skatta eg kjøpte i Hardanger i sommar.


Henge fast på morelletrea som eg kjøpte i Hardanger...
12. Er det ikkje herlig vêr!?
Vil de vere med på tur seinare? Eller kanskje berre rydde i og rundt huset? Mamsen har mange prosjekt på lager. Ein ting kan vere å flytte hundegården!!! Kvar skal den plasserast!?

Ligge på singelen der den nye hundegården skal plasserast...
13. Etter vi er ferdig å flytte den er vi sikkert sliten og kva er vel då betre enn  slappe av med eit bad og god drikke?

Henge på boblebadet...
14. Kva gjer vi no!?
"koooooosa oss!"...Det uttrykket tok eg frå tante Irja, men kvalitetstid har vi veffa. Kanskje vi skal gjere som tante &co å rydde og flytte på ting!?
Dei flytta alle tinga sine medan vi kan flytte små ting...kva med å flytte ting frå garasjen?...


På pallebenken i garasjen...
15. Frå rot i garasjen til meir ryddig vil vi ha det denne påska!?
Få vekk alt rot på pallebenken her og kva kan vi då nytte dei til?
Mamsen har ein ide og er de einig?
Neste lapp ligg der eg vil ha desse pallane...


På platten under eine bordbeinet...
16. Er de godtesjuke no?
Neeeeeeei!!...eller om de berre styra på litt til så blir smaken av snopet enda betre!...

Kvar vil de sitje å nyte det!?...
Eg ville berresøtte her, eller kanskje ut på plattingkanten ilag med nokre blomsterpotter!?...Under ei potte på plattingkanten...
17. Her kan vi sitte å nyte utsikta!...
Ser de kor vanvittig heldige de er som bur her!?
No må mamsen ha eit bilde av at de sitte å ser. Er det ikkje vakkert??...
Neste finn de ved julegåva de fikk i 2016!...

Ballpertneren...18. Denne var det ein grunn for at vi kjøpte, og eg håpa de tek med fotball og handball å nytta den enda meir i år! :)
No kan de gå mot prosjektet eg sikkert må ha hjelp til!...Få dekt platåa slik at det ikkje blir så mykje ugras som i fjor! :)


Platået nedfor plattingen...
19. No har de blitt meir kjend med den "nye" hagen, no kan de ta turen til den gamle frukt- og bærhagen for eg trur der er noko som høyre "Gunnar" til :)

Oppi traktorhengaren (men den var plutselig fjerna så då låg eg den under ei trefjøl der den stod...
20. No nærma vi oss slutten og då kan vi gå til uthuset til farfaren min som no har blitt bua til dåkka besten!!!
Uthuset har fått ny farge og eit lite påbygg, og eg vil pynte det med litt blomster... 
Skal tru om eg har pynta ekstra til påske!!?

Egga ligg mellom blomsterkassene og uthuset...


Hønsefrikasse til middag var slettes ikkje dumt...

Det her var kjekt for både store og små :))
Klem -Anja-

fredag 23. mars 2018

Eventyrlege dagar i London


Herlighet for ei reise!!
Å ja ikkje berre kjøringa, men for ei oppleving heile pakka!!
Det har vore eit eventyr eg tek med meg på reisa vidare og eg trur denne reisa har satt meir spor enn eg trudde den ville og dermed vil den aldri vert gløymd...
Eg har fått høyre nokre ganga at eg er galen som set meg i bilen å kjøre den turen aleine, ja eg er vel det og normal galskap er godt det!! Men, for å vere heilt ærleg så kjørte eg aleine for å sleppe å vise omsyn til andre for då kunne eg kjøre og stoppe akkurat slik eg sjølv ville. 
Første etappa til hytta vår, så bar det vidare til Larvik dagen etter


Kjøre ombord Speedbåten i Larvik og bestilt meg liggestol men for meg var det best å legge se på gulvet...
Eg har ikkje tal på kor mange gongar eg stoppa for å fylle diesel...
Neste gang trur eg at eg skal søke etter ein sponsor, men korleis kan eg gjere det :))) Veit det ikkje går an og det einaste er har å by på er litt galskap...
Bilde av Joey tatt i Tyskland og Belgia så bilde av Pet Reception i Frankrike... 
 Bilda her er tatt i Asten i Nederland...
 Det oppstod eit lite problem då eg kom til Belgia og måtte tisse...for der måtte eg ha euro for å kome meg inn på toaletta. Den første plassen eg stoppa var dei ikkje så vennlege, så dermed måtte eg kjøre til ny stasjon og der fekk eg tatt ut penge, tanka og tissa... ;) 
Når eg først kom inn på eit toalett så var det meget fine og reine toalett!!... :))
Litt spent då eg kom til Calais og skulle sjå korleis det funka med Euro Tunnelen... 
Det var å stoppe å få sjekka hunden og bestilt plass. Satt oss i kø og kome oss gjennom sikkerhetskontrollen med væpna vakte som bad meg om å opne bilen bak...
Vi kjørte inn i togen og fortsatte framover heilt til dei sa stopp og dørene vart lukt mellom kvar vogn.
Satt i bilen i 30 minutt under sjøen og det gjekk mykje betre enn eg trudde!
Det var heilt greit å kjøre fram til Calais...Det var liksom den turen etter det eg var mest spent på når eg skulle starte med venstrekjøring. Derfor når eg kjørte på land i Danmark begynte eg øvinga og eg låg mykje av vegen gjennom Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike i venstrefeltet ;) Det rarsast var at det vakje merkbart å passere grensene når eg kjørte motorvegen, for det stod berre plutselig eit skilt med eit nytt land...
 Venstrekjøyring gjekk mykje betre enn forventa!! Ja heilt til eg kom i dei veldig smale gatenen og det første eg tenkte "kva faen gjer du på feil side av vegen!!"...Så var det visst eg som ikkje hadde heilt kontroll :))
Rundkjøringane gjekk steike fint, eg måtte bere huske å sjå meg til høgre, var liksom heilt greit å kjøre til venstre, men då må ein også huske at bilane der kom frå høgre.
 Heilt greit å kome på hotellet den ettermiddagen I tillegg så var der diverse små dingsa som skulle betre søvn i løpet av natta...
The Drayton Court Hotel i Ealing...
Ikkje berre koselig og reint, men det var fine rom også!
 Badet var lite men bra og var vist meget godt lys for å legge sminke ;) 
 Senga var god og ikkje minst fantastiske pute!!
 Koselig og reint Engelsk hotel som eg varmt kan anbefale!...
Eg vil gjerne tilbake hit om sommaren og då gjerne ta ein tur ut i bakhagen for nokre øl.
 Dei dagane eg var der aleien så vart det eit måltid for dag pluss litt frukt, og ein del kaffi på rommet...Det var ut å rusle nokre tura også låg eg mest i senga å henta meg inn igjen. Skulle prøve både å skrive litt etc. men det hadde eg absolutt ikkje overskod til.
Blir litt miljøskada av ein som jobba med avfall...jaja eg har jobba i den bransjen sjølv også, og tidligare jobba han i anlegg. Når eg då ser ein rosa "søppeldunk" og lilla vegsperre då måtte eg sjølvsagt knipse ein snap til han som sat heime...
 
Herlige fargar det må takast bilde av...
Første mørke kvelden vi var ute å såg på livet  London`s gater...Eg hadde jo den aller beste livvakta med meg så det var ingen problem som var for store for oss ;)
"Joey the lifguard" :)))) Akkurat som eg treng det!?... ;)

 Å få gå rundt i London med ein stor hund som virka fullstendig upåvirka var berre fantastisk. Folk stoppa meg på Oxford Street og var heilt betatt av hunden og korleis det gjekk an. Mens eg stoppa opp og tenkte "kva faen gjer eg her" det her er for mykje for meg, og Joey han berre la seg ned og tenkte at det her er livet!! Etter litt fram og tilbake på Oxford Street tok eg Regent Street nedom Piccadilly Circus, ja berre for å ha gjort det også. Såg ned til Trafalgar Square, men fann ut at vi heller skulle finne ein buss å hoppe på for å sjå litt på reisa bort til Notting Hill. 

Å eg kom meg fort til Notting Hill slik eg fikk puste...sjå på husa og rusle i gatene, kjøpte noko gatematgreier som var dagens måltid og rusla litt til før eg for tilbake.

 Andre heile dagen i London og vi skal ut på livet. Går inn på stasjonen på West Ealing og tenkte ta den til Paddington og gå utifrå der, men eg treffe ei koselig og svært så behjelpelig dame som heite Rose som tek oss med vidare til undergrunnen ned den laaaaaange sånn bevegleige trapp, men Joeyen fiksa det også. Ho venta over på neste tog for det første syns ho var for fult for meg med hund. Har gitt meg ein del gode råd kva eg kan finne på, men etter eg kom i prat med ei ny tenkte eg at heilt til Waterloo vakje nødvendig så dermed hoppa vi av på Oxford Circus!! OMG!!...

 
Her ser eg frå Piccadilly Circus og ned på Trafalgar Square...
Regent Street...
 Då følte denne overoppheita turisten på ein kald mars dag at ho hadde fått nok av det yrande livet rundt Oxford Street og prøvde å finne beste løysinga mot Notting Hill. Sjølvsagt mange kosleige folk som ville klappe og snakke, og ikkje minst ei som tidligare hadde hatt ein brun flat...ho viste meg kva buss eg kunne hoppe på så då var det berre for meg å finne rett stopp for den.
Kor flaks har ein ikkje når bussen stoppa rett ved eit rosa hus!! Der er nok rfleire og ein del anna eg eigentleg ville sjå der, men det må eg ta igjen neste gang og då utan hund...Ja, eg håpa det ikkje blir for lenge til!!
 Herlig blomsterbutikk på hjørnet...og for å vere heilt ærleg hadde eg mest lyst å bitte hunden fast i ein stolpe gå inn og spørre om eg kunne få jobbe der ein time ;) Tenk å få tusle rundt på fortauet her, inn og ut døra medan eg set saman blomster 
Eg veit eg har nokre rare draumar men slik er no eg berre ein gang...

Skulle sjølvsagt sett enda meir, men kroppen måtte heim for å kvile. Så lite innhald resten av dagen...eg låg i senga og ut for å lufte hunden eit par ganga, men sjølv om esteparten av dagen vart tilbrakt i senga hadde eg nok av opplevingar denne dagen!!

Etter alle turane rundt i London og Ealing bar det alltid til hotellet, som regel litt små tura rundt kvar dag å sjå rundt i Ealing, i parken å sjå på ekorna og ikkje minst duene!...Joey lærte fort at duene berre gjekk der rundt oss, men han var innimellom litt sleip der han gjekk så fint og plutselig hoppa etter ei due!! :)) 

 Herlighet kor skjønn dei var!!...Etter Katja kom såg ho dei også, men då Joey ikkje var med var dei enda meir nærgåande så då var dei nesten i beina på oss, og Katja fikk litt panikk og tenkte på ho Ekornjenta i Charlie og sjokoladefabrikken ;) 
Torsdagen var igjen ein fin dag der vi rusla rundt å såg på det meste, vi haldt oss i Ealing unna for mykje stress, folk og kollektivtransport...Eg måtte tilbake å legge frå meg Joey for å ta toget ut for å møte Katja og Irja!!...Det var begynt å vårast etter at det veka før hadde snøva i London.
 Det er virkelig vakkert i London, I`m in love og håpe eg snart får reise tilbake å sjå meir blostring...
 Vakre skatta i Ealing...
Medan eg rusla rundt å venta på å reise til Heathrow så ringe Irja frå Sola..."Politiet vil sankke med deg" - litt rart å gå i Londons gater for så stifte bekjentskap med politiet på Sola. Men, eg hadde ikkje tenkt på at Katja måtte ha skrifteleg bekreftelse frå foreldre om at ho skulle reise ilag med tanta.
Irja sa at ho flaug aleine til england då ho var 14 år. Då hadde han visst berre sett rart på ho og sagt at tidene ha endra seg!!...Realitetssjekk "Irja du har begynt å dra på åra!"...
Elles måtte Katja le og sei til meg at tante virke så forsiktig og unskyldig når ho stod der å prata med dei :)))
Etter vi henta Irja og Katja på Heathrow gjekk vi ut for å spise og koste oss veldig!!

Kl. 09.16 lokal tid er eg og Katja ute å går i gatene så kjem det frå ho "klassa mi har naturfag åsså går eg her!" :)
Fredagen skulle vi ut på jentedag!! Ade hadde bestilt bilettar til SkyGarden så først litt shopping før vi tok turen dit.
The pink girl on tour!!...
Utsikta heilt upåklagelig!!
SkyGarden var utrulig fin, men skulle gjerne sett at plantane var betre stelt og kanskje litt blomstring...
 Eg har vore heldig og trur eg har verdas beste storesøster ;) 
Tante Irja og Katja...
 Mora er beklageligvis ikkje så veldig fotogen, men måtte ta med bilde av oss ilag...
Drikke for store, og under er det drikke for små...
Herligste Katja mi ♥ så utrulig glad i denne skatten min...

Laurdag og Katja mi fylde 14 år!! Med det var vi klare for å setje London under våre føtte nok ein gang, og det i saman med ein herlig liten gjeng. Vi tok turen til London Eye, god mat, rusle rundt og prate, shopping på Oxford Street og ikkje minst på Westfield!!
Katja og Irja tok den heilt ut medan eg måtte etterkvart ta turen tilbake til hotellet...Men var på beina igjen då dei var på veg tilbake slik at eg og Joey gjekk for å møte dei på Ealing Broadway. 
Hunden var fornøgd kvar dag og eg veldig nøgd, men samtidig heilt slått ut av både alt livet, men sjølvsagt mest av smerter. Det beste med London var at bilen stod parkert så eg kunne ta smertelinding eller øl/vin slik at eg kunne slappe litt av. 
 Ein del bilde som eg tok oppe frå London Eye...
Liv og røre i gatene...
 Før eg reiste tilbake vart det manikyr på oss...Er vi på jentetur så er vi på jentetur!!
 Når vi skulle tilbake frå Broadway var bursdagsbarnet også sliten så vi hoppa på ein buss tilbake og Joeyèn han var med og oppførte seg eksemplarisk...

Eg laga eit eige innlegg om Crufs - herlighet tenk at eg faktisk har opplevd å stille eingen oppdretta hund der!!...
Tusen takk for eit behagelig opphald!!..

Mandag var det på tide å vede nasen heimover...Katja ville gjerne vere ein dag til, ja eg kunne godt ta ti til, men det var nokre små svarte skatta som venta på oss.
Vi vart sendt rundt om i gatene før vi endelig kom oss på motorvegen. Litt ulykker og kø gjorde at vi vart sendt på andre vega, men vi hamna til slutt i Dover.
 Når trafikken stod stille knipsa eg litt bilde undervegs.
Så utrulig mykje koselig å sjå, og London sjarmerte veffal meg der eg kjørte rundt i gatene...
 Over kanalen igjen, men på heimvegen valgte vi båt...Hadde ikkje kjørt så langt og dermed ingen problem å vente litt før den gjekk (eller vi var heldig og det var rundt 20 min.)
På veg til England hadde eg kjørt så langt at det var godt å berre kjøre med toget så slapp eg lenge venting og ikkje minst kun 30 min over kontra to tima med båt...
 Katja skal prøve å sove...litt urolig sjø då er det greit å halde seg i mørket ;)
 Den eine heilt klart meir sliten enn den andre!! Ser likevl lysare på turen heim no når vi hadde starta enn før vi var igang...
 I Frankrike fann vi veterinær for å få ormkur og helseattest slik at papira på Joey var klar til vi skulle inn i Norge igjen...
 På veg ned kjørte eg gjennom nesten heile Danmark og ein del i Tyskland i snøver, på veg heim kjørte vi i mørket med eit vanvittig regnver...Derfor vart vi einige etter Katja sitt forslag å berre droppe hotell på veg heim. Eg kjørte så lenge e klarte, tok pause med å strekke rygg og bein, sov litt og kvilte augene og kjørte igjen. Heilt greit å slippe å legge seg for då er det så vanskelig å starte å kjøre igjen dagen etter...
 Det var ein del plassa de heite Ausfahrt ikkje så lett å ta rett vil eg tru? ;))))
 Vi hadde utrulig god tid før vi skulle ta ferga frå Hirtshals så vi var innom å shoppa litt forskjellige plassa...


Då var vi komen på Hirtshals...å då måtte eg dele eit bilde på Instagram med følgjande tekst:
Tonight I had many thoughts...This last week have given me so many nice memories and good moments that I now have hidden in my «memorybank» back after my little adventure. Strange when everything is over and I realize that there are things I really want to miss more than others!!...
Would love to seen even more of London and would gladly be back when the lavender bloom
💖
England you have been fantastic!! Thank you very much
💖

There will be more pictures etc from this adventure when I’m back home...
 Båten til Noreg gjekk samme tid som sist frå Noreg kl. 22.15 så vi bestilte liggestola som vi inntok etter litt mat og handling. Katja fann seg ei god stilling eg måtte igjen legge meg på gulvet.
 Fantastisk å parkere her...inn i ei varm hytte og kvile seg litt under dyna før siste etappe heim...
 Sååååå herlig for Joey å få springe rundt å kose seg i snøven utanfor hytta...Virkelig få bevege seg etter ein lang kjøretur igjen. Men utrulig kor rolig, herlig og uthaldande han er 
Tuuuusen takk til Cecilie og Amalie for at eg kunne ta med Joey på tur!!...
 Eigentleg skulle eg kvilt litt meir og nytt ein dag her, sove skikkelig før vi for heim, men det var noko som venta veldig heime...Eller eg lengte veldig etter ;) 
 Fantastiske Trollveggen...og NO er vi snart heime!!
Når du er ekstremt sliten av kjøring, tur, inntrykk etc. kunne eg ikkje drøymd om å ha kome heim til noko betre! 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


Såååå...no er det ikkje heilt meininga å vere "grinete", men om du har lest min status på facebook, instagram eller om turen her på bloggen - å er du virkelig ein av dei som spør "å dette klare ho virkelig?" ja då kjenne du meg ikkje, og eg har heller ikkje behov for å ha slike vener. For medaljen har ei bakside som eg ikkje akkurat er lysten på å vise andre - det var grunnen til at Kaja ikkje satt på bort eller eg spurte om andre ville kjøre ilag med meg. Gjer eg ting aleine slepp eg å ta omsyn og eg kan stønne og klage så mykje eg vil ja til og med grine og slippe å vise det til ei sjel...
Eg har faktisk havna i denne uføra, men om eg ikkje skal prøve å leve litt så kunne eg like gjerne forlatt denne kloda...men, eg er ikkje heilt klar for det enda og derfor gjer eg så godt eg kan.
Dette har veffal gitt meg smak av livskvalitet, større smerter, glede, tåre, minne for livet, nye draumar og ikkje minst ting å sjå tilbake på når eg veit eg skal gjennom tøffare periode...

Håpe dei fleste av dåkke har likt bilda og litt av historia som eg har delt!!...Beklaga om eg var litt kvass, men innmellom treng ein kanskje ta eit oppgjer med det ein sjølv ikkje syns alltid er så greit.
Det beste hadde vore om dette innlegget kom for ei veke sidan, men eg har brukt litt tid på å hente meg inn igjen...

Ha ein herlig dag på akkurat din måte!!
Klem -Anja-Kjenne at eg berre MÅ FÅ DET UT!...
Eg bryr med lite med kva folk syns og meina om meg, og det er bra...men eg må innrømme at eg kanskje kan bli litt såra av 
folk som tek sine konklusjona om meg, for kva veit du eigentleg om det eg leve med!? Det værste er vel at det er dei ein minst trur skulle hatt slike tanka som har det........Det har vekt meg frå å tru det beste om folk, og derfor har eg slutta å vere så open som eg ein gang var..................

Ein skatt i fjøra mellom mykje...

...boss, ja fjøra er full av boss, men ein  skatt har sikkert også vorte funnen og eg fann veffal ein! Om nokon klare å tyde denne flask...